اف بنر

خسته از لبخند اجباری خسته ام از لبخند اجباری


خسته ام از لبخند اجباری

>♥*♥ يه پايان تلخ بهتر از يه تلخي پايان ناپذيره ♥*♥<


HomeArchiveLinksProfilePostsC@ntact MeDesignerآدم ها می ترسند که بزرگترین رویاهایشان را متحقق کنند ، چون یا فکر می کنند که لیاقتش را ندارند ، یا این که نمی توانند از عهده برآیند...

rena |جمعه هفتم شهریور 1393 | 18:8 |
فروغی چه زیبا میگفت:

اگر یاد کسی هستیم، این هنر اوست، نه هنر ما...!

چقدر زيباست كسی را دوست بداريم

نه برای نياز...

نه از روی اجبار...

و نه از روی تنهايی...

فقط برای اينكه "ارزشش را دارد"

rena |دوشنبه سوم شهریور 1393 | 18:15 |
زیاده خواه نیستم !

جاده‌ ی شمال... یک کلبه ی جنگلی‌...

یک میز کوچک چوبی با دو تا صندلی...

کمی‌ هیزُم... کمی‌ آتش...مه‌ِ جنگلی‌...

کمی‌ تاریکی ‌ِ محض... کمی‌ مستی... کمی‌ مهتاب...

و بوی یـار.. و بوی یـار... و بوی یـار ...!

تـو باشی

مـن باشم

و ...هــیچ !

دنــیـا هم ارزانی خودشان ...

rena |یکشنبه دوم شهریور 1393 | 20:42 |
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ آن هاﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺪﺍﺭﻣﺸﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ...

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺑﻮﯼ ﺣﻠﻮﺍﯼ ﺧﯿﺮﺍﺕ …

ﯾاد ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﻪ ...

ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﻓﻮﺭﯼ …

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻻﮐﺮﺩﺍر ...

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻫﺪﻑ …

ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺣﻠﻖ ﺁﻭﯾﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺯ ﺗﯿﺮ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺮﻕ ...

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ …

ﺍﻧﺪﻭﻩ مرده ها …

ﮔِﺰﮔِﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﺧﻢ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻫﺎ …

ﺷﻮﺭﯼ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ...

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻣﯿﺎن این همه ﺧﺎﻃﺮﻩ ... پنجشنبه است و ...

دلم گرفته است …………

فاتحه...

rena |جمعه سی و یکم مرداد 1393 | 1:34 |
از ما بهتر آن ...

rena |سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 | 20:56 |
یــــه خیابــــــــونایـــــــــــــــی...✧

یــــه عطرایـــــــــــــــی...✧

یــــه آهنــــــــگایـــــــــــــــی...✧

یــــه تیــــــــکه کلــــــــامایـــــــــــــــی...✧

یــــه لــــــــباسایـــــــــــــــی...✧

یــــه کــــــــارایـــــــــــــــی...✧

یــــه روزای خاصـــــــــــــــی...✧

یــــه فیلــــــــمایـــــــــــــــی...✧

یــــه پــــــــارکایـــــــــــــــی...✧

یــــه عکــــــــسایـــــــــــــــی...✧

یــــه رنگـــــــایــــــــــــــی...✧

یــــه ساعـــــــتایــــــــــــــی...✧

یــــه...✧

اینا شایــــــد هیچـــــــــی نباشن ولی گاهـــــــــــــــی خیلـــــــــــــــی عـــــــــــــــذاب آورن برای یــــه آدمایــــــــــــــــــــــــــــــی...✧好

rena |شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 | 8:26 |
ﯾــِـﮧ ﻭَﻗﺘــﻬــﺂﮮ ﻣﯿـﺮﮮ ﺭﻭ ﭘُﺴـﺖ ﻭﻋَـكﺴﻬـﺂﯾَﺶ

ﯾـِﮧ كـﺂﻣِﻨﺘـﮯ ﺑـِﺰﺍﺭﮮ (!)

ﺣَﺮﻑ ﺩِﻟﺘِـُـﻮ ﺑﻬﺶ ﺑِﮕــﮯ

كـﮧ ﭺ ﻗـَـﺪﺭ ﺑَﺮﺁﺕ ﻋـَـﺰﯾﺰﻩ ....

ﻭَﻟــﮯ ﻣﯿﺒﯿﻨـﮯ ﺧﯿﻠــﮯ ﻫﺂ ﺍﻭﻣـَـﺪَﻥ

ﺣﺮَﻓﻬـﺎﮮ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﻬـِــﺶ ﻣﯿﺰَﻧـَ

ﻋـَـﺰﯾـــﺰَﻡ

ﻋﺂﺷﻘﺘـَـم

ﺟﺂﻧــَــﻢ

ﻓَﺪﺍﺕ ﺷـَــــﻢ

ﺗـــﻮ ﻣﯿﻤﻮﻧــــﮯ ﻭ ﯾـﮧ ﺩُﻧﯿــــﺎ ﺣَﺮﻑ ﻧَﮕُﻔﺘــــﮧ ....

ﻓَﻘَﻂ ﻭﺍﺳـَـﺶ ﻻﯾـــك ﻣﯿﺰَﻧـــﮯ ...

كﺎﺷـ ﺑِﺪﻭﻧـــﻪ ﺍﯾﻦ / ﻵﯾـك / ﯾَﻌﻨــــﮯ ﯾﻪ ﺩُﻧﯿﺎ

ﺑُﻐـــﺾُ ﻭ ﺣـَــــﺮﻑ !...

ﺩِﻟــَــﻢ ﮐـــــﻪ ﺍَﺯ ﮐَﺴـــــﯽ ﺑﮕـــــــﯿﺮَﺩ ﭘﺎﮐــــــ

ﻣﯿﮑُﻨَﻤــــ ...

ﮔـــــــﺎﻩ ﺍِﺷﺘﺒﺎﻫ

rena |دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 22:55 |
هر کسی ، هر کاری که بکند ، در روی زمین اصلی ترین نقش تاریخ جهان را ایفا می کند . و معمولا خودش این را نمی داند ...

rena |یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 | 21:3 |
قشنگی ستاره ها واسه خاطر گلی است که ما نمی بینیمش ...

rena |یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 | 21:2 |

If this love only exists in my dreams "Don't wake up me" ...

rena |سه شنبه هفتم مرداد 1393 | 17:54 |

ميبيني گريه كردم ،
                 خواب ديدم يه روزي من تو رو از دست ميدم

                                       ميبيني گريه كردم ،
                                       خواب ديدم ، خواب ديدم ، تو رو از دست ميدم

          نگو اين خواب من تنها يه خوابه
                   نگو اين گريه كردن ها يه خوابه
                   نگو
                   نگو اين خواب من تنها يه خوابه
                              نگو اين گريه كردن ها يه خوابه
                                      نگو اين خواب من تنها يه خوابه

                                                        كنار گريه خوابيدم ، بازم خواب تو رو ديدم
                                       كنار گريه خوابيدم ، بازم ، بازم خواب تو رو ديدم

                   تو خواب از خواب ترسيدم
                      تو ميرفتي ، تو ميرفتي و مي ديدم
                                                           تو ميرفتي

              ازت از عشق پرسيدم
              تو هم شعر عجيبي زير لب خوندي كه معنيش و نفهميدم

                            ازت از عشق پرسيدم
                            تو هم شعر عجيبي زير لب خوندي كه معنيش و نفهميدم

        داد زدم و نشنيدي
             فرياد زدم و تو نديدي

                       داد زدم و نشنيدي
                                       فرياد زدم و ...

                                          من و نميخواي ، تو من و نميخواي ، نميخواي

rena |سه شنبه هفتم مرداد 1393 | 17:50 |

rena |دوشنبه سی ام تیر 1393 | 23:2 |
دیدی آلمان قهرمان شد ؟؟؟ 

فقط به یه نفر فکر می کردم اون لحظه ...

عشقم پرپر ...

rena |پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 | 22:10 |

 

rena |شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 0:2 |
خودت را تسلیم نا امیدی نکن ، این امر مانع از گفتگوی تو با قلبت می شود ...

rena |جمعه بیستم تیر 1393 | 23:51 |

تو تا زنده ای نسبت به آنی که اهلی کرده ای مسئولی

rena |جمعه بیستم تیر 1393 | 23:50 |
چه شب خوبی بود امشب بعد از کلی خستگی , کلی انرژی گرفتم ... فقط می تونم 

بگم عاشقشم ... همیشه و همیشه تو قلبمه .... انرژیمه ... خدایا شکرت

rena |دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 23:18 |

علی ( بهرام رادان ) : ولی هانیه خانوم ، خودمونیما ... !
ما بالاخره نفهمیدیم از چی چیه این مرتیکه خوشت اومد ؟
یعنی ... یعنی می‌تونی ؟ می‌خوام بدونم ؟ می‌تونی ... ؟
یعنی می‌شه با اونم همون جاهایی بری که با من رفتی ؟
همون چیزهایی رو بخوری که با من خوردی ... ؟
... همون ، همون کارایی رو بکنی که با منم کردی ؟ یعنی میشه ؟

علی سنتوری-داریوش مهرجویی

rena |جمعه سیزدهم تیر 1393 | 11:56 |
فکر جنگ را با فکر قویتر صلح مقاومت کنید . فکر نفرت را با فکر قویتر عشق از میان بردارید

rena |جمعه سیزدهم تیر 1393 | 11:55 |

تو بهم دادی ارامشو 
حالا که دل من با هاته شکر 
با تو انگار همه چی اماده شد نمیخواد که بگیری امارشو 
بدنت چفت تنمه غیر بغلت که شبا خوابم نمیره 
یکیو دارم که فقط مال منه میخواد با من بمیره !!! 
با تو تنها نمیپرم حتی با یه ادم نا تو هرجا 
نمیدم دست احدی آتو فردا 
نمیگیره هیچکسی جاتو از ما 
با تو تنها نمیپرم حتی با یه ادم نا تو هرجا 
نمیدم دست احدی آتو فردا 
نمیگیره هیچکسی جاتو از ما 


نمیدونم براچی با تو خوبه همه چی 
میشه که ساعتها با هم تنها بیخیال همه شیم 
اصن پیش همه بده شیم 
نفسامون وصله جدا ممکنه که خفه شیم 

با تو انگار همه چی مطلوبه 
ین چقد مرامو معرفت خوبه! 
هر چقد گذشته ها بد بوده 
ولی باز نیست مثل ما تو این محدوده 
همه چیو واسه اینکه دلت با من باشه ساختم 
کی گفته اونایی که مال همن اونایی که عاشقن باختن؟؟

rena |جمعه ششم تیر 1393 | 14:26 |